Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy