Termíny a variabilní symboly sbírek, odvodů a plateb pro rok:
Sbírky - odvody - platby Splatnost Var.s. Účet Termín vykonání t.j.
Odvod PF 1. splátka 31.05.2018 919100xxxx 478496973/0300   31.5
Odvod PF 2. splátka 31.10.2018 919100xxxx 478496973/0300   31.10
Vysvětlivky
  • xxxx ve variabilním symbolu nahraďte 4-místným číslem vašeho sboru
  • Sbírky - odvody - platby červeně = odvádí se na účet seniorátu
    modře = odvádí se na uvedený účet povšechného sboru
  • Další informace najdete ve sborových zásilkách na stránkách ČCE
  • Nebo na stránkách Personálního fondu v informacích O sborech nebo v celkových informacích tlačítko Rekapitulace cc sbírek