Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Informace o sborech
Odbor
Seniorátní výbor
Seniorátní faráři
Seniorátní účetní a revizoří
Synodálové
Předsednictvo konventu
Představenstvo JJ
Poslanci JJ seniorátní
PO stavební
Poslanci JJ celocírkevní
Seniorátní pastýřská rada
PO pro pastorálky
PO pro práci s dětmi
PO pro práci s mládeží (SOM)
PO evangelizační a misijní
PO pro Diakonii
PO pro práci s laiky
Komise pro vzdělávání presbyterů
Pastorační pracovníci
Kaplani
Výpomocní kazatelé a katecheti
Církevní kantoři
Dozorčí rada Diakonie seniorátní
Dozorčí rada Diakonie celocírkevní
Stránku připravujeme