Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy

Informace o sborech
Odbor
Seniorátní výbor
Seniorátní faráři
Seniorátní účetní a revizoří
Synodálové
Předsednictvo konventu
Představenstvo JJ
Poslanci JJ seniorátní
PO stavební
Poslanci JJ celocírkevní
PO pro pastorálky
PO pro práci s dětmi
PO pro práci s mládeží (SOM)
PO evangelizační a misijní
PO pro Diakonii
PO pro práci s laiky
Komise pro vzdělávání presbyterů
Pastorační pracovníci
Kaplani
Výpomocní kazatelé a katecheti
Církevní kantoři
Dozorčí rada Diakonie seniorátní
Dozorčí rada Diakonie celocírkevní