Datum Termín Formulář Návod
01.04.2018 pro vykonání celocírkevní sbírky na Hlavní dar lásky JJ
30.04.2018 pro podání žádostí o dar z prostředků JJ
žádosti v listinné podobě zasílejte na adresu jednatele seniorárního předsednictva JJ
Jaromír Klimek
Nádražní 99
683 52 Křenovice u Slavkova
Uporněnní: Na žádosti, doručené po tomto termínu, nebude brán zřetel!
30.04.2018 pro odeslání zprávy o využití daru a vyúčtování daru, který JJ poskytla v roce 2017 ze seniorátní sbírky
Poznámka: je potřeba vyplnit a odeslat oba formuláře. První dokument použijte pro odeslání zprávy o využití daru, excelovou tabulku pro vyúčtování.

a
01.05.2018 pro odeslání celocírkevní sbírky na Hlavní dar lásky JJ
sbírku odesílejte na účet 7171717171/2700 var. symbol: 914 200 xxxx (xxxx je číslo sboru)
Upozornění: od roku 2011 je změněn účet celocírkevních sbírek.
27.05.2018 pro uzavření sbírku darů JJ
31.05.2018 pro odeslání sbírku darů JJ
sbírku odesílejte na účet Seniorítního výboru 1349614309/0800 var. symbol: 914 xxxx (xxxx je číslo sboru)
31.05.2018 pro odeslání zprávy o využití daru a vyúčtování daru, který JJ poskytla v roce 2017 z celocírkevních prostředků
Poznámka: je potřeba vyplnit a odeslat oba formuláře. První dokument použijte pro odeslání zprávy o využití daru, excelovou tabulku pro vyúčtování.

a
31.05.2018 pro odeslání hlášení darů JJ
hlášení odesílejte v elektronické podobě na adresu pokladníka seniorárního předsednictva JJ
18.6.2017 seniorátní shromáždění JJ
Miroslav po skončení bohoslužeb (začátek bohoslužev je v 8:30)