Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Program
Vedení kurzu:
Rok Měsíc Sem. Místo Lektor Téma Pozv Příl
2011červen 0 Opletalova 6   Úvodní setkání zájemců
17.9. 1   J. Vítek Písmo svaté a jeho autorita
problém fundamentalismu
 
15.10. 2 Opletalova 6 M. Židková Vznik SZ,
charakteristika biblických knih,
návrat z Babylona,
mudrosloví (Př,Kaz,Jb, PP)
 
26.11. 3 Opletalova 6 P. Freitinger Prvních 11 kap., Bůh Stvořitel
příběhy praotců
 
17.12. 4 Lidická 79 M.Řezníčková Doba soudců
Saul, David, chrám
rozdělení království
 
201221.1. 5 Lidická 79 P. Freitinger Správa církve
spolu s kurátory a účetními
  
18.2. 6 Opletalova 6 Pavel Stolař Financování církve
spolu s presbyterní konferencí
 
17.3. 7 Lidická 79 L. Korpa, M. Zikmund Misie
spolu s celocírkevním POEM
 
21.4. 8 Opletalova 6 O. Ruml Vyvedení z Egypta a putování pouští  
19.5. 9 Lidická 79 M. Židková Proroci všichni  
16.6. 10 Opletalova 6 J. Vítek Čtyři evangelia, příprava kázání
víkendové setkání
 
15.9. 11 Lidická 79 J. Vítek Velikonoční příběh,
pašije,
vzkříšení + Ježíš Kristus (tituly)
 
20.10. 12 Opletalova 6 P. Freitinger Skutky ap., Pavlovy misijní cesty   
10.11. 13 Lidická 79 Jiří Mrázek Epištoly, rozdělení, charakter, teologie  
15.12. 14 Opletalova 6 M. Židková Zj.Janovo, apokalyptika, eschatologie, Boží Království, Boží soud  
201319.1. 15 Lidická 79 O. Kolář Duch svatý, vznik církve, poslání církve, církev ve světě
Spolu s kurátory
 
16.2. 16 Opletalova 6 O. Kolář Křest + večeře Páně
Presbyterní konference
 
16.3. 17 Opletalova 6 O. Macek , O.Titěra Bohoslužby, příprava liturgie, žalmy +praxe
víkendové setkání 15. - 16. března
  
20.4. 18 Lidická 79 J. Špinarová Modlitba, Modlitba Páně   
18.5. 19 Opletalova 6 J. Zámečník Desatero  
15.6. 20 Lidická 79 Š. Hájek Kasuálie (pohřeb, svatba apod.)   
21.9. 21 Lidická 79 O. Titěra Církevní rok, písně, hudba  
19.10. 22 Jílkova 74 J. Špinarová Pastorace   
9.11. 23 Opletalova 6 M. Židková , O.Titěra Příprava před křtem, katecheze, bibl.h., děti ve sboru  
21.12. 24 Opletalova 6 Dušan Coufal Dějiny církve prvních století  
201418.1. 25 Lidická 79 J. Soběslavský Diakonie.
S kurátory.
 
15.2. 26 Opletalova 6 O. Kolář Vyznání církve + Kredo  
14.3. 27 Opletalova 6 J. Just České církevní dějiny.
Víkendové setkání
 
12.4. 28 Lidická 79 J. Just Světové církevní dějiny   
17.5. 29 Opletalova 6 M. Řezníčková Křesťanské církve v ČR, charakteristika, rozdělení, ekumenické hnutí   
21.6. 30 Lidická 79 Pavel Hošek Sekty, jiná náboženství, sekularismus   
2018 0     Úvodní informace  
21.4. 1 Opletalova 6 J. Vítek Úvod do Písma svatého, přístupy k Písmu, způsoby a dějiny výkladu  
19.5. 2 Lidická 79 J. Řezníčková? Úvod do SZ, Pět knih Mojžíšových
(stvoření, praotcové, exodus)
 
16.6. 3 Jílkova 74 M. Horák Mudroslovné knihy,
Žalmy a jejich užívání v církvi

  
16.6. 4 Jílkova 74 M. Židková Historické a prorocké knihy (doba královská, exil, apokalyptika)   
15.9. 5 Opletalova 6 J. Vítek,
R. Včelná,
M. Židková
Úvod do NZ, práce s překlady a komentáři   
20.10. 6   J. Vítek Evangelia
(pašijní příběh, christologie)
  
17.11. 7   J. Roskovec?/
D. Najbrt
Epištoly,
Zjevení Janovo (eschatologie)
  
201919.1. 8   D. Sedláček Dějiny prvních staletí církve (dějiny dogmatu)   
19.1. 9   D. Sedláček Česká a světová reformace
(věroučné důrazy a jejich proměny do současnosti)
  
16.2. 10 Lidická 79 O. Macek Krédo (trojiční teologie), sekularismus   
16.3. 11 Jílkova 74 M. Vaňáč Ekumenismus a dějiny ekumeny (ochutnávka z různých tradic)  
13.4. 12 Opletalova 6 D. Sedláček Poreformační vývoj, charakteristika různých proudů   
13.4. 13 Opletalova 6 M. Židková Jiná náboženství (islám), náboženské přístupy a směry (mystika, esoterika)   
18.5. 14 Lidická 79 D. Sedláček Desatero a křesťanská etika (normativní, situační, enviromentální…)   
8.6. 15 Lidická 79 O. Macek
J. Hofmanová
Modlitba, modlitba Páně, spiritualita   
8.6. 16 Lidická 79 M. Židková
R. Včelná
Křest (katecheze před křtem, konfirmace, liturgie křtu, obnova křestních vyznání)   
21.9. 17 Opletalova 6 J. Hofmanová? Bohoslužby I (církevní rok, bohoslužebný prostor, hudba a písně)   
19.10. 18 Lidická 79 J. Hofmanová Bohoslužby I (části a prvky)   
16.11. 19 Jílkova 74 D. Heller
L. Moravetz
Bohoslužby II (církevní rok, bohoslužebný prostor, hudba a písně)   
202018.1. 20 Opletalova 6 R. Včelná Večeře Páně (liturgie VP)   
15.2. 21 Lidická 79 J. Vítek
A. Macková
Vedení bohoslužeb (hlasový projev, praktické dovednosti)   
21.3. 22 Jílkova 74 J. Gruber ČCE a její struktura, zřízení a řády, Diakonie, školy   
18.4. 23 Opletalova 6 A. Jacobea? Děti, mládež, katecheze ve sboru, misie, netradiční formy práce   
16.5. 24 Lidická 79 O. Macek Kazuálie (svatba, pohřeb, ukládání urny, výročí, slavnosti, žehnání…)   
20.6. 25 Jílkova 74   závěrečné setkání   
Změna přednášejícího nebo přednášky vyhrazena.