Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy

Program
Vedení kurzu:
Rok Měsíc Sem. Místo Lektor Téma Pozv Příl
2011červen 0 Opletalova 6   Úvodní setkání zájemců
17.9. 1   J. Vítek Písmo svaté a jeho autorita
problém fundamentalismu
 
15.10. 2 Opletalova 6 M. Židková Vznik SZ,
charakteristika biblických knih,
návrat z Babylona,
mudrosloví (Př,Kaz,Jb, PP)
 
26.11. 3 Opletalova 6 P. Freitinger Prvních 11 kap., Bůh Stvořitel
příběhy praotců
 
17.12. 4 Lidická 79 M.Řezníčková Doba soudců
Saul, David, chrám
rozdělení království
 
201221.1. 5 Lidická 79 P. Freitinger Správa církve
spolu s kurátory a účetními
  
18.2. 6 Opletalova 6 Pavel Stolař Financování církve
spolu s presbyterní konferencí
 
17.3. 7 Lidická 79 L. Korpa, M. Zikmund Misie
spolu s celocírkevním POEM
 
21.4. 8 Opletalova 6 O. Ruml Vyvedení z Egypta a putování pouští  
19.5. 9 Lidická 79 M. Židková Proroci všichni  
16.6. 10 Opletalova 6 J. Vítek Čtyři evangelia, příprava kázání
víkendové setkání
 
15.9. 11 Lidická 79 J. Vítek Velikonoční příběh,
pašije,
vzkříšení + Ježíš Kristus (tituly)
 
20.10. 12 Opletalova 6 P. Freitinger Skutky ap., Pavlovy misijní cesty   
10.11. 13 Lidická 79 Jiří Mrázek Epištoly, rozdělení, charakter, teologie  
15.12. 14 Opletalova 6 M. Židková Zj.Janovo, apokalyptika, eschatologie, Boží Království, Boží soud  
201319.1. 15 Lidická 79 O. Kolář Duch svatý, vznik církve, poslání církve, církev ve světě
Spolu s kurátory
 
16.2. 16 Opletalova 6 O. Kolář Křest + večeře Páně
Presbyterní konference
 
16.3. 17 Opletalova 6 O. Macek , O.Titěra Bohoslužby, příprava liturgie, žalmy +praxe
víkendové setkání 15. - 16. března
  
20.4. 18 Lidická 79 J. Špinarová Modlitba, Modlitba Páně   
18.5. 19 Opletalova 6 J. Zámečník Desatero  
15.6. 20 Lidická 79 Š. Hájek Kasuálie (pohřeb, svatba apod.)   
21.9. 21 Lidická 79 O. Titěra Církevní rok, písně, hudba  
19.10. 22 Jílkova 74 J. Špinarová Pastorace   
9.11. 23 Opletalova 6 M. Židková , O.Titěra Příprava před křtem, katecheze, bibl.h., děti ve sboru  
21.12. 24 Opletalova 6 Dušan Coufal Dějiny církve prvních století  
201418.1. 25 Lidická 79 J. Soběslavský Diakonie.
S kurátory.
 
15.2. 26 Opletalova 6 O. Kolář Vyznání církve + Kredo  
14.3. 27 Opletalova 6 J. Just České církevní dějiny.
Víkendové setkání
 
12.4. 28 Lidická 79 J. Just Světové církevní dějiny   
17.5. 29 Opletalova 6 M. Řezníčková Křesťanské církve v ČR, charakteristika, rozdělení, ekumenické hnutí   
21.6. 30 Lidická 79 Pavel Hošek Sekty, jiná náboženství, sekularismus   
Změna přednášejícího nebo přednášky vyhrazena.