Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Program
Vedení kurzu:
Rok Měsíc Sem. Místo Lektor Téma Pozv Příl
2018 0     Úvodní informace  
21.4. 1 Opletalova 6 J. Vítek Úvod do Písma svatého, přístupy k Písmu, způsoby a dějiny výkladu  
19.5. 2 Lidická 79 J. Řezníčková? Úvod do SZ, Pět knih Mojžíšových
(stvoření, praotcové, exodus)
 
16.6. 3 Jílkova 74 M. Horák Mudroslovné knihy,
Žalmy a jejich užívání v církvi

  
16.6. 4 Jílkova 74 M. Židková Historické a prorocké knihy (doba královská, exil, apokalyptika)   
15.9. 5 Opletalova 6 J. Vítek,
R. Včelná,
M. Židková
Úvod do NZ, práce s překlady a komentáři   
20.10. 6   J. Vítek Evangelia
(pašijní příběh, christologie)
  
17.11. 7   J. Roskovec?/
D. Najbrt
Epištoly,
Zjevení Janovo (eschatologie)
  
201919.1. 8   D. Sedláček Dějiny prvních staletí církve (dějiny dogmatu)   
19.1. 9   D. Sedláček Česká a světová reformace
(věroučné důrazy a jejich proměny do současnosti)
  
16.2. 10 Lidická 79 O. Macek Krédo (trojiční teologie), sekularismus   
16.3. 11 Jílkova 74 M. Vaňáč Ekumenismus a dějiny ekumeny (ochutnávka z různých tradic)  
13.4. 12 Opletalova 6 D. Sedláček Poreformační vývoj, charakteristika různých proudů   
13.4. 13 Opletalova 6 M. Židková Jiná náboženství (islám), náboženské přístupy a směry (mystika, esoterika)   
18.5. 14 Lidická 79 D. Sedláček Desatero a křesťanská etika (normativní, situační, enviromentální…)   
8.6. 15 Lidická 79 O. Macek
J. Hofmanová
Modlitba, modlitba Páně, spiritualita   
8.6. 16 Lidická 79 M. Židková
R. Včelná
Křest (katecheze před křtem, konfirmace, liturgie křtu, obnova křestních vyznání)   
21.9. 17 Opletalova 6 J. Hofmanová? Bohoslužby I (církevní rok, bohoslužebný prostor, hudba a písně)   
19.10. 18 Lidická 79 J. Hofmanová Bohoslužby I (části a prvky)   
16.11. 19 Jílkova 74 D. Heller
L. Moravetz
Bohoslužby II (církevní rok, bohoslužebný prostor, hudba a písně)   
202018.1. 20 Opletalova 6 R. Včelná Večeře Páně (liturgie VP)   
15.2. 21 Lidická 79 J. Vítek
A. Macková
Vedení bohoslužeb (hlasový projev, praktické dovednosti)   
21.3. 22 Jílkova 74 J. Gruber ČCE a její struktura, zřízení a řády, Diakonie, školy   
18.4. 23 Opletalova 6 A. Jacobea? Děti, mládež, katecheze ve sboru, misie, netradiční formy práce   
16.5. 24 Lidická 79 O. Macek Kazuálie (svatba, pohřeb, ukládání urny, výročí, slavnosti, žehnání…)   
20.6. 25 Jílkova 74   závěrečné setkání   
Změna přednášejícího nebo přednášky vyhrazena.