Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Program
Rok Měsíc Sem. Místo Lektor Téma Pozv Příl
2018 0     Úvodní informace  
21.4. 1 Opletalova 6 J. Vítek Úvod do Písma svatého, přístupy k Písmu, způsoby a dějiny výkladu   
19.5. 2     Úvod do SZ, Pět knih Mojžíšových
(stvoření, praotcové, exodus)
  
16.6. 3     Historické a prorocké knihy
(doba královská, exil, apokalyptika)
  
16.6. 4     Mudroslovné knihy,
Žalmy a jejich užívání v církvi
  
Změna přednášejícího nebo přednášky vyhrazena.