Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Program
Vedení kurzu:
Rok Měsíc Sem. Místo Lektor Téma Pozv Příl
2018 0     Úvodní informace  
21.4. 1 Opletalova 6 J. Vítek Úvod do Písma svatého, přístupy k Písmu, způsoby a dějiny výkladu  
19.5. 2 Lidická 79 J. Řezníčková? Úvod do SZ, Pět knih Mojžíšových
(stvoření, praotcové, exodus)
 
16.6. 3 Jílkova 74 M. Židková Historické a prorocké knihy
(doba královská, exil, apokalyptika)
  
16.6. 4 Jílkova 74 M. Horák Mudroslovné knihy,
Žalmy a jejich užívání v církvi
  
15.9. 5 Opletalova 6 J. Vítek,
R. Včelná,
M. Židková
Úvod do NZ, práce s překlady a komentáři   
20.10. 6   J. Vítek Evangelia
(pašijní příběh, christologie)
  
17.11. 7   J. Roskovec?/
D. Najbrt
Epištoly,
Zjevení Janovo (eschatologie)
  
201919.1. 8   D. Sedláček Dějiny prvních staletí církve (dějiny dogmatu)   
19.1. 9   D. Sedláček Česká a světová reformace
(věroučné důrazy a jejich proměny do současnosti)
  
16.2. 10   D. Sedláček Poreformační vývoj,
charakteristika různých proudů
  
16.3. 11   M. Vaňáč?/
J. Hofmanová?
Ekumenismus a dějiny ekumeny (ochutnávka z různých tradic)   
16.3. 12   J. Zámečník Desatero a křesťanská etika (normativní, situační, enviromentální…)   
13.4. 13   M. Židková Jiná náboženství (islám), náboženské přístupy a směry (mystika, esoterika)   
18.5. 14   O. Macek Krédo (trojiční teologie), sekularismus   
15.6. 15   O. Macek Modlitba, modlitba Páně, spiritualita   
15.6. 16   M. Židková Křest (katecheze před křtem, konfirmace, liturgie křtu, obnova křestních vyznání)   
21.9. 17   J. Hofmanová? Bohoslužby I (církevní rok, bohoslužebný prostor, hudba a písně)   
19.10. 18   R. Včelná Bohoslužby II (části a prvky)   
16.11. 19   P. Kašpar? Příprava kázání   
202018.1. 20   J. Vítek,
A. Macková?
Vedení bohoslužeb (hlasový projev, praktické dovednosti)   
15.2. 21   R. Včelná Večeře Páně (liturgie VP)   
21.3. 22   J. Gruber? ČCE a její struktura, zřízení a řády, Diakonie, školy   
18.4. 23   A. Jacobea? Děti, mládež, katecheze ve sboru, misie, netradiční formy práce   
16.5. 24   O. Macek Kazuálie (svatba, pohřeb, ukládání urny, výročí, slavnosti, žehnání…)   
20.6. 25     závěrečné setkání   
Změna přednášejícího nebo přednášky vyhrazena.