Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Datum Místo Kázání Recenze Krátký program Vedení
10.10.2017 Brno Židenice Jan Zámečník   Jiří Šimsa Ondřej Ruml
II program: Sixtus Bolom Kotari Bojí se evangelíci krásy?
14.11.2017 Brno I Radka Včelná   Filip Keller Ondřej Ruml
II program: David Sedláček Úvod do světového islámu: pohled z geopolitického hlediska.
12.12.2017 Brno II Jiří Bureš   Martina Kadlecová Filip Keller
II program: Jiří Mrázek Kázání na hoře
09.01.2018 Brno I Martina Zuštinová   Martin Litomiský Radka Včelná
II program: moderuje Martin Horák Konfirmační příprava - moderovaný rozhovor
13.02.2018 Brno II Ivo David   Pavel Kašpar Jarmila Řezníčková
II program: Radka Včelná Doprovázení umírajících, jejich blízkých, a rovněž spolupracovníků v hospici.
06.03.2018 Brno Židenice Jiří Gruber   Jiří Bureš Martin Horák
II program: Láry Hauser Hlasový projev při bohoslužbách
09.04.2018 Kroměříž        
II program:    
15.05.2018 Brno Husovice Jana Gruberová   Jana Hofmannová  
II program: