Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Datum Místo Kázání Recenze Krátký program Vedení
06.03.2018 Brno I Jiří Gruber   Jiří Bureš Martin Horák
II program: Láry Hauser Hlasový projev při bohoslužbách
09.04.2018 Kroměříž Martina Kadlecová      
II program: 5 vstupů + rozhovor Církevní svatby dnes: výzvy, možnost, úskalí.
15.05.2018 Brno Husovice Jana Gruberová   Jana Hofmannová Ondřej Ruml
II program: Marta Sedláčková Děti a bohoslužby
13.06.2018 Klobouky        
II program:   společná pastorálka s bratislavským seniorátem ECAV
11.09.2018 Brno Husovice Štěpán Hájek   Martin Horák Filip Keller
II program:   Rozhovor o pastorálkovém setkávání
09.10.2018          
II program: Adam Csukás GDPR - a co my s ním.