Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Datum Místo Kázání Recenze Krátký program Vedení