Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy

   
Datum Místo Téma Host
10.03.2018 Brno I Klikatá cesta k založení ČCE a její následná kalvinizace. Dr. Peter Morée (ETF UK Praha)
11.03.2017 Brno I Martin Luther - výročí reformace Mgr. Michal Devečka PhD.