Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy

Zpravodaj brněnského seniorátu