Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy

Základní informace
Kontakty
  Brněnský seniorát ČCE
Poličská 3, 568 02 Svitavy
777 339 381
brnensky-seniorat@evangnet.cz
bankovní spojení
1349614309/0800
Variabilní symboly
výpisy
z rejstříku církví u MK ČR
ARES
Evangnet
Aktuality
>> Odkaz na nový tabulkový seniorátní kalendář <<
Kalendář je průběžně aktualizovaný.

Informace seniorátní Jeronýmovy jednoty

  • 30.04.2022 uplynul termín pro podání žádostí o dar Jeronýmovy jednoty pro rok 2022
  • Seniorátnímu představenstvu bylo v termínu doručeno 5 žádostí viz Jeronymova jednota>>Žádosti
  • Sbírku darů odešlete do 03.06.2022 na účet brněnského seniorátu č.1349614309/0800 s variabilním symbolem 914xxxx, kde xxxx je číslo sboru
  • Do 03.06.2022 odešlete hlášení darů na adresu pokladníka seniorárního předsednictva JJ
  • Seniorátní shromáždění JJ se sejde 19.06.2022 ve sboru Rovečné

29.05.2022 - Seniorátní neděle

Seniorátní neděle je setkání všech generací brněnského seniorátu. Letos se sejdeme v neděli 29. května v Miroslavi, Husova 67/44

Program, formulář pro přihlášení a další informace jsou na stránkách seniorátní neděle

15.03.2022 - Záznam přednášky R. Mazura ze seniorátní konference 12. března 2022

10 impulzů k oživení sboru

Roman Mazur, náměstek synodního seniora ČCE a farář v Praze - Libni

Záznam přednášky - 1. část
Záznam přednášky - 2. část
Prezentace Deset impulsů v Powerpointu nebo v pdf

19.02.2022 - Setkání SV s kurátory a místokurátory

Milé sestry, milí bratři,
srdečně zveme kurátory, kurátorky, místokurátory a místokurátorky ke společnému setkání, která se bude konat v sobotu 19. února od 9:30 ve sboru Brno I, Opletalova 6.

pozvánka

18.02.2022 - Seniorátní kalendář

Seniorátní výbor vytvořil v google dokumentech tabulkový seniorátní kalendář, který pravidelně aktualizuje.
tabulkový seniorátní kalendář
Zpravodaj
Seniorátní kalendář
Rozpis repartic
Pastorálky
Nejbližší
Nenalezeno
Zobraz celý rozpis
Datum:
Pro:
Komu:


Program
9:00 - 10:10 Homiletické poznámky a kázání
Text:
10:10 - 10:15 Krátký program
10:15 - 10:30 Zprávy seniora  
11:00 - 12:30 Druhý program
Téma:

Vedení: