Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Základní informace
Kontakty
542 211 453
776 216 072
brnensky-seniorat@evangnet.cz
bankovní spojení
1349614309/0800
Variabilní symboly
výpisy
z rejstříku církví u MK ČR
ARES
Evangnet
Aktuality

26.03.2021 - Přednáška Ivana Ryšavého

Začíná ro v kolébce

(některé myšlenky, které zazněly na on-line presbyterní koferenci 13.2.2021)


přednáška

10.10.2018 - Záznam přednášky P. Slámy ze seniorátní neděle 2018

Sedm tváří ČCE: Její úsměvy a úšklebky

doc. Petr Sláma, Ph.D., ETF UK

03.04.2017 - Presbyterní konference - zvukový záznam přednášky Michala Devečky

27.03.2012 - Materiály k presbyterní konfernci - FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

Bratr Pavel Stalař nám poskytl některé podklady ke své přednášce, kterou měl na presbyterní konferenci, která se konala spolu se vzděláváním prebyterů 18. února 2012 na téma Financování církve.
Jedná se o tyto dokumenty:
 • Statistiky ČCE ve světle majetkového narovnání
  Obsah:
  1. Shrnutí statistik za posledních 10 let
  2. Struktura toku financí v církvi
  3. Historie jednání o majetkovém narovnání
  4. Současný stav jednání o majetkovém narovnání mezi ČR a CNS
  5. Výsledky narovnání pro ČCE
  6. Kvantifikace potřeby zvyšování obětavosti
  7. Příklady dopadů na vybrané typy sborů
 • Histogram salárníků podle výše saláru
  Tabulku si můžete vyplnit podle skutečnosti vašeho sboru.
 • Odhad zvýšení obětavosti sboru při absenci státní dotace
  Tato tabulka je hra na to, jak by to ve sboru vypadalo, kdyby odluka přišla okamžitě. Počítá pouze s tím, že státní dotace je nahrazena obětavostí členů církve.
  Jedná se tedy o teoretický odhad toho, zda jsme schopni úplného samofinancování a o kolik by se musela zvýšit obětavost členů sboru.
  Tabulku si také můžete vyplnit podle skutečnosti vašeho sboru.

Jednotlivé dokumenty jsou ke stažení v sekce Vzdělávání presbyterů nebo využijte následujcí odkazy
Statistiky ČCE Histogram saláru Odhad zvýšení obětavosti

Zpravodaj
Seniorátní kalendář
Rozpis repartic
Pastorálky
Nejbližší
12.10.2021
Brno Židenice
Zobraz celý rozpis
Datum:
Pro:
Komu:


Program
9:00 - 10:10 Homiletické poznámky a kázání
Text:
Pavel Kašpar
10:10 - 10:15 Krátký program Martina Zuštinová (zahájení)
10:15 - 10:30 Zprávy seniora  
11:00 - 12:30 Druhý program
Téma: Mužská spiritualita
Martin Horák

Vedení: Radka Včelná