Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Opletalova 6, 602 00 Brno

Základní informace
Kontakty
542 211 453
776 216 072
brnensky-seniorat@evangnet.cz
bankovní spojení
1349614309/0800
Variabilní symboly
výpisy
z rejstříku církví u MK ČR
ARES
Evangnet
Aktuality

14.06.2020 - Seniorátní shromáždění JJ

Nikolčice po skončení bohoslužeb, které začínají v 8.30 hod

09.11.2019 - 1. zasedání 42. konventu Brněnského seniorátu

Milé sestry a milí bratři,
ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27-29 a Jednacího a volebního řádu oddíly A,C,F svolává seniorátní výbor Brněnského seniorátu po předběžném oznámení v oběžníku "Brněnský seniorát"

1. zasedání 42. seniorátního shromáždění (konventu) Brněnského seniorátu

na sobotu 9. listopadu 2019 v 9 hodin do FS ČCE Brno II, Blahoslavův dům, Lidická 79.


  • Jednání konventu je veřejné, pokud nebude konventem usneseno jinak. Zveme proto členy sborů seniorátu, emeritní kazatele a kazatelky i další hosty.
  • Konání konventu ohlaste ve sborech a, prosíme, připojte přímluvy za jeho průběh.
  • Konvent bude volit druhého/druhou náměstka/náměstkyni seniora. Prosíme konventuály, aby tuto věc ve staršovstvech probrali, uvažovali o možných kandidátech/kandidátkách a oslovovali je.
  • Uzávěrka pro materiály je 14. října 2019. Do tohoto data zasílejte, prosíme, své návrhy, náměty a data do seniorátního kalendáře k rukám bratra faráře Jaroslava Vítka na adresu: brnensky-seniorat@evangnet.cz.

16.06.2019 - Seniorátní shromáždění JJ

Prosetín po skončení bohoslužeb, které začínají v 10.00 hod

02.06.2019 - Seniorátní neděle brněnského seniorátu

V neděli 2.června Vás zveme do Vanovic na seniorátní neděli brněnského seniorátu.
Program
9:30 bohoslužby Rut Kučerová a Martina Zuštinová
11:15Přednáška Pavla Hoška
Paralelní program pro mladší
12:30Společný oběd
13:45Program pro konfirmandy a mládež
14:00Paralelní programy pro dospělé
Program pro menší
15:30Závěrečná pobožnost
pozvánka Prosím přihlašujte se, nejen kvůli obědu, do úterý 28. května
K přihlášení můžete využít formulář elektronické přihlášky.
Zpravodaj
Seniorátní kalendář
Rozpis repartic
Pastorálky
Nejbližší
Nenalezeno
Zobraz celý rozpis
Datum:
Pro:
Komu:


Program
9:00 - 10:10 Homiletické poznámky a kázání
Text:
10:10 - 10:15 Krátký program
10:15 - 10:30 Zprávy seniora  
11:00 - 12:30 Druhý program
Téma:

Vedení: