Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
Poličská 3, 568 02 Svitavy

Základní informace
Kontakty
  Brněnský seniorát ČCE
Poličská 3, 568 02 Svitavy
777 339 381
brnensky-seniorat@evangnet.cz
bankovní spojení
2302214062/2010
Variabilní symboly
výpisy
z rejstříku církví u MK ČR
ARES
Evangnet
Aktuality
>> Odkaz na nový tabulkový seniorátní kalendář <<
Kalendář je průběžně aktualizovaný.

14.11.2022 - Seniorátní konference

Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zveme na
seniorátní konferenci brněnského seniorátu
Kdy: 26. listopadu 2022, od 9:30 hod
Kde: FS ČCE Brno II, Blahoslavův dům, Lidická 79, Brno
Téma: Reforma seniorátů
Host: Adam Csukás, předseda komise SR pro reformu správy církve
 
Účast laskavě předem oznamte na adresu: martin.horak@evangnet.cz

pozvánka

02.10.2022 - 4. zasedání 42. konventu Brněnského seniorátu

Milé sestry a milí bratři,
ve smyslu platného Církevního zřízení § 25, Řádu o správě církve čl. 27-29 a Jednacího a volebního řádu oddíly A,C,F svolává seniorátní výbor Brněnského seniorátu po předběžném oznámení v oběžníku "Brněnský seniorát"

4. zasedání 42. seniorátního shromáždění (konventu) Brněnského seniorátu

na sobotu 12. listopadu 2022 v 9 hodin, který tentokrát bude v prostorech sboru Brno I, Opletalova 6.


Prosíme, věnujte pozornost následujícím materiálům konventu.
Delegáti na konvent jsou zvoleni na čtyři roky, mají se tedy účastnit čtyř řádných zasedání konventu (v tomto období jde o roky 2019 až 2022). Poslanec konventu, který se nemůže zasedání zúčastnit, ohlásí svou neúčast seniorátnímu výboru a sám se postará o vyrozumění staršovstvem zvoleného náhradníka, jemuž předá předlohy k jednání, které již obdržel.
Jednání konventu je veřejné, pokud nebude konventem usneseno jinak.
Zváni jsou proto členové sborů seniorátu, emeritní kazatelé a kazatelky i další hosté.
Konání konventu ohlaste ve sborech a, prosíme, připojte přímluvy za jeho průběh.

S pozdravem

Filip Keller, Vladimír Zikmund, Ondřej Macek
senior, seniorátní kurátor, předseda konventu


Program

29.05.2022 - Seniorátní neděle

Seniorátní neděle je setkání všech generací brněnského seniorátu. Letos se sejdeme v neděli 29. května v Miroslavi, Husova 67/44

Program, formulář pro přihlášení a další informace jsou na stránkách seniorátní neděle

15.03.2022 - Záznam přednášky R. Mazura ze seniorátní konference 12. března 2022

10 impulzů k oživení sboru

Roman Mazur, náměstek synodního seniora ČCE a farář v Praze - Libni

Záznam přednášky - 1. část
Záznam přednášky - 2. část
Prezentace Deset impulsů v Powerpointu nebo v pdf
Zpravodaj
Seniorátní kalendář
Rozpis repartic
Pastorálky
Nejbližší
06.12.2022
Brno II
Zobraz celý rozpis
Datum:
Pro:
Komu:


Program
9:00 - 10:10 Homiletické poznámky a kázání
Text:
Radka Včelná
10:10 - 10:15 Krátký program Vladimír Pír
10:15 - 10:30 Zprávy seniora  
11:00 - 12:30 Druhý program
Téma: Současné trendy v náboženské pedagogice
Ondřej Macek

Vedení: kdo?